UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

2.6.2009

Nuorelle idea ja tuki käytännön yrittäjyyteen
Tampereen ammattikorkeakoululla tehokkaat menetelmät yrittäjyysvalmennukseen

Tampereen ammattikorkeakoulu vahvistaa hyviksi havaitsemiaan yrittäjyyden valmennusmenetelmiä. Näillä lukiolainen ja ammattiin opiskeleva voi  käytännönläheisesti tutustua ja kokeilla yrittäjyytttä, ja jo aloittaneelle nuorelle yrittäjälle tuotetaan mahdollisuus verkostoitua vahvistaakseen omaa yritystoimintaansa. Valmennuksissa oppiminen perustuu yhdessä tekemiseen, luovuuteen ja vapauteen tehdä rohkeita aloitteita ja kokeiluja. Näiden menetelmien käyttämiseksi ja edelleen kehittämiseksi ammattikorkeakoulu on saanut rahoituksen useaksi vuodeksi.

Yrittäjyydestä Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) järjestää lukioiden ja ammattiopistojen sekä korkeakoulujen opiskelijoille näiden omilla valinnaiskursseilla innostavia intensiivileirejä. Näissä opiskelijatiimit saavat tutustua yrittäjyyden perusteisiin. Tutustumisten ja valmennusten aikana (nk. Voimala-hankkeessa) tiimit ideoivat käytännöllisen tapahtuman tai kampanjan, budjetin sille ja esimerkiksi sponsorien hankinnan.

Yrittäjyyden tutustumiskursseilla opiskelijoita ohjaavat TAMKin yrittäjyysvalmentajat, ja kursseilla on asiakkaita mutta ei tenttejä. Kurseilla opiskelijat toteuttavat oma-aloitteisesti liike-elämän projekteja; näihin sisältyy käytännöllistä markkinointia, viestintää, myyntiä, tapahtumajärjestelyjä, innovointia ja tietotekniikkaa. Kurssit hyväksytään opiskelijalle osaksi mahdollisia hänen myöhempiä liiketalouden opintojaan TAMKissa.

Nuorille, alle 35-vuotiaille pirkanmaalaisille, jo yrittäjinä toimiville TAMK järjestää valmennustilaisuuksia (nk. Nuorten yrittäjien Voimala -hankkeessa), joissa ohjaajina toimivat kokeneet nuoret yrittäjät. Moni aloittaa yrittäjänä yksin, ja TAMKin tavoite on helpottaa alkuvaiheen yrittäjää verkostoitumaan, löytämään uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

Nuorten yrittäjien tapaamisaiheina ovat yritystoiminnan kehittäminen, markkinointi, sosiaalinen media ja esimerkiksi yrittäjän hyvinvointi. TAMK järjestää nuorille yrittäjille tapaamisia ja tapahtumia myös  lähimaakunnissa näiden nuorten yrittäjien kanssa.

Opiskelijoiden lisäksi TAMK perehdyttää eri oppilaitosten opettajia yrittäjyyskasvatukseen ja valmentajuuteen. Ammattikorkeakoulun tuottamat valmennukset eri koulutusasteille ja näiden opettajille tukevat opetusministeriön tavoitetta lisätä nuorten yrittäjyyskasvatusta.

Tampereen ammattikorkeakoulussa yrittäjyysvalmennuksen vahvistaminen on osa sen tutkimus- ja kehitystyötä. Yrittäjyysvalmennustyön kehittämiseen ammattikorkeakoulu on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta Länsi-Suomen lääninhallituksen kautta vuoden 2011 loppuun.

Lisätietoja: 
- www.voimalaan.fi
- www.voimalaan.fi/nyv

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tiina Lindberg, koulutuspäällikkö
puh. 050 351 8129
etunimi.sukunimi@tamk.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska


[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]