UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

29.11.2007

Viipuria suomalaisena vuodelta 1939 talletettu sähköisesti
Tampereen ammattikorkeakoulu mallintanut keskustan rakennuksia valtavasta historia-aineistosta

Tampereen ammattikorkeakoulussa on mallinnettu Viipurin keskustan 80 korttelista merkittäviä rakennuksia syyskuulta vuonna 1939. Tämä tietotekniikalla mallinnettu virtuaalinen Viipuri perustuu tuolloin ilmavalokuvattuun Viipuriin ja kaupungista sitä aikaa edeltävään hyvin laajaan rakennushistorialliseen aineistoon. Virtuaalinen Viipuri on tehty suomeksi ja englanniksi ja se on vapaasti käytettävissä Internetissä.

Virtuaali-Viipuri
Harri Miettinen
Lehtori Harri Miettinen vertaa vuoden 1939 kartalta Viipuria Tampereen ammattikorkeakoulussa mallinnettuun virtuaaliseen Viipuriin.
Korkearesoluutiokuva (591 Kt)
Kuva: Kalle Heiska

VirtuaaliViipuri-aineisto on kansainvälisesti harvinaislaatuinen. Siihen on talletettu jo noin 800 kuvaa 3-ulotteisesti mallinnetuista rakennuksista ja 20 videota kortteleista sekä mallinnuskohteiden historiatietoja. Myös lähdeaineisto on poikkeuksellisen laaja: vuosikymmenten takaa 1400 rakennuspiirustusta, tuhansia valokuvia sekä video- ja muuta aineistoa kaupungista.

Merkittävä tietolähde ammattikorkeakoulussa tehdylle mallinnustyölle on ollut Etelä-Karjalan museossa Viipurista vuodelta 1939 tehty kaupungin pienoismalli. Siinä on peräti 3500 rakennusta alkuperäisine väreineen suomalaisesta Viipurista. Pienoismalli valmistui 14 vuoden työn tuloksena vuonna 1996, ja sen tekijä on silloisessa Viipurissa syntynyt arkkitehtiperheen poika.

Suomalaisesta Viipurista talletetun rakennushistoriallisen tiedon Tampereen ammattikorkeakoulu sai 3-ulotteisen rakennusmallintamisen opetus- ja harjoitustyöskentelyn lähdeaineistoksi. Jo noin 40 ammattikorkeakoulun rakennus-, ICT- ja taiteen ja viestinnän opiskelijaa ovat mallintaneet ohjattuina harjoitustöinä Viipurin rakennuksia. Rakennukset koristeineen ovat olleet mallinnustöinä hyvin vaativia.

Uusia Viipurin keskustan korttelien merkittävimpiä kohteita mallinnetaan jatkuvasti ja ne kaikki saadaan mallinnetuiksi kesällä 2009. Työn tuloksena eri alojen opiskelijat saavat käytännön kokemusta mallinnustyöstä, jonka osuus kasvaa tulevaisuudessa rakentamisen eri prosesseissa.

Suomalainen Viipuri on Karjalan symboli. Virtuaalinen Viipuri palvelee arkkitehtuurin historian ja rakennusalan ammattilaisia sekä erityisesti viipurilais- ja karjalaissyntyisiä. Sähköisesti talletettu VirtuaaliViipuri-aineisto on globaalisti nähtävillä, ja se on merkittävä esimerkki arkkitehtuurin historian esittämisestä nykyaikaisin keinoin. VirtuaaliViipurista ovat olleet erityisen kiinnostuneita ne, jotka eivät ole Viipurissa sodan jälkeen käyneet.

VirtuaaliViipurin mallinnustyö on osa Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaa. Työn rahoittavat Tampereen ammattikorkeakoulu ja karjalaisen kulttuurin säätiöt. Loppuvaiheen työssä mahdollisesti hyödynnetään vielä Viipurin historiallisia topografiakarttoja ja mallinnettuun rakennusmaisemaan ”sijoitetaan” ihmisiä, liikennevälineitä ja äänimaisemia. Lisäksi selvitetään käyttäjän mahdollisuutta liikkua virtuaalisen Viipurin maisemassa.

Lisätietoja: www.virtuaaliviipuri.tamk.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu
Lehtori Harri Miettinen
puh. 050 526 2652    
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Asiantuntija, intendentti Juha Lankinen
puh. (09) 801 6621, 040 762 3434 
sukunimi.etunimi@pp.inet.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]