UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

11.12.2008

Kasvitarhoille haetaan suurta energiansäästöä
Valaistusverho kasviväleissä korvaamaan suurenergialamput

Tampereen ammattikorkeakoulu on kehittänyt ainutlaatuisen kasvihuonekäyttöön tarkoitetun valaistusmenetelmän. Tässä kasvien tarvitsema valo tuotetaan kasvirivien väleissä LED-tekniikalla. Menetelmällä arvioidaan tulevaisuudessa säästettävän peräti puolet nykyisestä valtavasta kasvihuoneen energiatarpeesta.

Matti Horppu ja Esa Kivioja
Kasvihuonekäyttöön, kasvustorivien väliin suunnitellun valaisinverhon ovat ideoineet lehtori Matti Horppu Tampereen ammattikorkeakoulusta (vas.) ja toimitusjohtaja Esa Kivioja KKK-Vihannes Oy:stä. Verhon koekäyttöä on jo tutkittu kurkkuviljelmällä.
Korkearesoluutiokuva (480 Kt)
Kuva: Niko-Matti Kivioja

Ammattikorkeakoulun kehittämällä valaistusverholla on kansainvälinen patentti ja hyödyllisyysmalli on rekisteröity kotimaassa. Valaistusverho perustuu pienienergiseen LED-tekniikkaan, ja se on parhaillaan koekäytössä. Verhon hyödyntämisoikeudet on NETLED Oy:llä, jonka tavoitteena on kehittää siitä kaupallinen tuote. Markkinapotentiaalia valaistusverholle on Pohjoismaissa, Kanadassa sekä merkittävän pimeän jakson takia myös Keski-Euroopassa.

Valaistusverholla saadaan kasvien yhteyttämiseen tarvittava valo paljon pienemmällä sähköteholla kuin nykyisillä suurpainenatriumlampuilla. Verhon LEDien valoteho ja värilämpötila voidaan säätää optimaaliseksi: tuoreiden tutkimusten mukaan on arvioitu, että kasvi käyttää mieluiten kasvuvaiheessa eri värilämpötilaa kuin hedelmävaiheessa.

Kasvitarhojen valaistus-, lämpö- ja ilmastointi voidaan valaistusverhon ansiosta toteuttaa monella tavalla nykyisiä järjestelmiä helpommin. Suurpainenatriumlamput edellyttävät vahvoja tukirakenteita, kaapelointeja ja muuntajia. Lisäksi niiden käyttöikä on vain kolmasosan LED-valaisimien käyttöiästä.

Valaistusverho on tarkoitus tehdä loimineulosverkoksi, joka sallii hyvän ilmankierron kasvustossa. Verho LEDeineen olisi noin metrin levyistä verkkoa kasvirivien välissä, ja verkko olisi kasvuston ja kasvihuonetilan huoltoa varten helposti käärittävissä ylös rullalle. Esimerkiksi kahden hehtaarin kasvihuoneessa LED-valaisinverhoverkkoa tarvittaisiin noin 12 kilometriä.

Kahden hehtaarin kasvitarhaviljely vaatii nykyisin 8.000 teholtaan 400 watin suurpainenatriumlamppua, joten pelkän valaistuksen kokonaisteho on peräti 3,2 megawattia. Silti lamppujen energiasta vain 10 prosenttia muuttuu valoksi, ja tästäkin valo-osuudesta suuri osa kohdistuu muualle kuin kasvuston yhteyttäville lehtipinnoille. Vuodessa koko energiasta syntyy noin puolen miljoonan euron energialasku.

Suurpainenatriumlampuilla korkea pintalämpötila, ja rivien välissä sijaitessaan ne aiheuttavat polttovioituksia lehtiin ja hedelmään. Korkealla sijaitsevat, paljolti lämpöä tuottavat lamput hankaloittavat tasaisen 16–22 ºC:n kasvustolämpötilan saavuttamista ja ilmankierron ohjaamista energiaa säästävästi.

Valaistusverholle arvioidaan olevan aikanaan käyttöä myös kukkatarhoissa sekä monipuolisen väriohjauksen ansiosta koriste- ja sisustusvalaistuksessa. Menetelmä sopii myös esimerkiksi salaattien ja yrttien luolaviljelyyn tiheään rakennetuilla alueilla. Verhon kehittäminen on ollut osa Tampereen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyötä, ja sitä rahoitti mm. Tekes. Kehittämistyöhön osallistui honkajokelainen KKK-Vihannes Oy, joka tuottaa vuosittain 700 tonnia luomutomaattia.

Lisätietoja: 

Tampereen ammattikorkeakoulu
lehtori Matti Horppu
puh. 0400 225 695
etunimi.sukunimi@tamk.fi
KKK-Vihannes Oy
toimitusjohtaja Esa Kivioja 
puh. 0500 341 603
etunimi.sukunimi@kkk-vihannes.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]