UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

15.6.2010

Tampereen ammattikorkeakoulu johti kehittämistyötä
Hyvinvointimatkailu houkuttelemaan Pirkanmaalle

Tampereen ammattikorkeakoulun kehittämishankkeessa on luotu vahva sysäys pohjoisen Pirkanmaan kehittämiseksi jopa kansainvälisen hyvinvointimatkailun kohteeksi. Alueen luonto- ja kulttuuripalveluyritysten, Metsähallituksen ja  Tampereen ammattikorkeakoulun matkailun ja hyvinvoinnin asiantuntijat ovat hioneet yhteisen näkemyksen hyvinvointimatkailun nostamiseksi merkittäväksi alueen elinkeinoksi.

Helvetinkolun kallioleikkaus Erkki Kelloniemi Seitsemisen kansallispuistossa.
Tampereen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Erkki Kelloniemi (oik.) kertoo kuikkaparin soidinmenoista Soljasten suolla Seitsemisen kansallispuistossa.
Korkearesoluutiokuva (633 Kt)
Kuva: Seppo Pajari


Helvetinkolun kallioleikkaus Helvetinjärven kansallispuistossa..
Korkearesoluutiokuva (3 789 Kt)
Kuva: Seppo Pajari

Näkemyksen mukaan pohjoinen Pirkanmaa vahvistuu lähivuosina kansallisesti tunnettuna ja kansainvälisesti kiinnostavana hyvinvointimatkailukohteena, jossa jo nykyisten matkailijoita vetävien keskusten ympärillä on helposti saatavilla monenlaisia elämyksiä tuottavia luonto- ja kulttuuripalveluja. Matkailijoille tarjottavat palvelut vastaavat kysyntään ja vahvistavat alueen paikallistalouksia.

Runsasvesistöisellä ja -metsäisellä pohjoisella Pirkanmaalla on mahdollisuus muodostua kansainvälisestikin julkisin välinein helposti saavutettavaksi, luontoa kunnioittavaksi ja hinnaltaan kilpailukykyiseksi matkailukohteeksi. Parhaimmillaan sellainen tuottaa omaleimaisella tavalla erämaa- ja kulttuurielämyksiä sekä hyvää vointia ja mieltä.

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) Seitsemisen-Helvetinjärven matkailualueen yritystoimintaympäristön kehittämishankkeen (SYTYKE) aikana perustettiin Ylöjärvelle Vihreä Sydän -yritysverkosto. Tämän noin 20 matkailu-, käsityö- ja kulttuurialan pk-yritystä pyrkivät verkostoitumisen ja tuotekehittelyn avulla luomaan malleja, joita voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä pohjoisen Pirkanmaan kansainvälisestikin kestävää luonto- ja hyvinvointimatkailua.

SYTYKE-hankkeessa kehitettiin Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoja ympäröivän laajan matkailualueen yritystoimintaympäristöä. Hankkeessa muun muassa järjestettiin Ruka-Kuusamon alueelle benchmarking-matka, jolta palattuaan paikalliset ohjelmapalveluyritykset ja GoTampere yhdessä kokosivat kaikille avoimen viikkoaktiviteettiohjelman.

Kehittämishankkeen taustalla oli Metsähallituksen Seitsemisen-Helvetinjärven luontomatkailusuunnitelma -hanke 2007–2008. Sen pohjalta Metsähallitus on alkanut kehittää aktiivisesti pohjoisen Pirkanmaan matkailualan toimijoiden kanssa menetelmiä luontomatkailun tukemiseksi – luontoarvot kansallispuistoissa ja muilla valtion mailla säilyttäen.

SYTYKE-hanke oli osa TAMKin tutkimus- ja kehittämistyötä. Työn rahoittivat Ikaalisten ja Ylöjärven kaupungit, Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry., Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy ja Pirkanmaan liitto. Osa työstä toteutettiin opiskelijoiden opinnäytetöinä. Innovatiivisuutta työhön lisäsi Demola-hanke, joka jalosti SYTYKE-hankkeen ideaa pysyvästä hyvinvointimatkailun yhteistyöryhmästä.

Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus Pirkanmaalle

Pirkanmaa on Suomen toiseksi merkittävin matkailualue. Tänne on perustettu esimerkiksi Suomen ensimmäinen Voimametsä –  metsän hyvinvointivaikutuksia edistävä teemaympäristö Ikaalisiin. Pirkanmaalta puuttuu kuitenkin matkailualan perustutkimus, jonka tulokset voisivat merkittävästi edelleen vahvistaa maakunnan hyvinvointimatkailun kehittämistä.

Maakunnan matkailun kehittämiseksi aloitetaan ulkoilureitistöjen rakentamistöiden koordinointihanke; tämä käsittää osittain maakuntarajat ylittäen peräti 650 kilometriä monikäyttöreittejä – sisältäen laavuja, tulipaikkoja ja muun muassa siltoja.

Matkailun edistämiseksi TAMK valmistelee lisäksi Jyväskylän ja Vaasan ammattikorkeakoulujen sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa hanketta kestävän matkailun liiketoimintamallin kehittämiseksi. 

SYTYKE-hankkeessa merkittävimmäksi uudeksi tavoitteeksi asetettiin määrittää ja saada aikaan maakuntaan hyvinvointimatkailun kehittämiskeskus. Tämän tehtävä olisi selkiyttää maakunnan matkailualan toimijoiden roolit, tukea luonto- ja paikalliskulttuurielämyksiin perustuvaa hyvinvointimatkailuliiketoiminnan kehittämistä ja matkailualan tutkimus- ja kehittämistyötä. 

Kansainvälisen kiinnostuksen lisäämiseksi keskus tekisi yhteistyötä muun muassa Matkailun edistämiskeskus MEKin kanssa. Tämän tuoreet teemat Suomen matkailumarkkinointiin ovat Hiljaisuutta, kiitos (Silence, please – luonto ja mm. sauna), Erikoisuuksien Suomi (Cultural Beat – terveysruoka ja mm. design) sekä Villi ja vapaa (Wild and Free – kalastus  ja mm. safarit).

Suunniteltuun pirkanmaalaiseen hyvinvointimatkailuun liittyy myös terveysmatkailu – terveyden- ja sairaudenhoitoon tarjottavat palvelut; näiden tukemiseksi esimerkiksi potilaille ja omaisille rakennetaan Tampereelle maamme ensimmäinen potilashotelli.

Tuoreessa tekemässään rahoitushakemuksessa TAMK on ehdottanut maakunnallisen hyvinvointimatkailun kehittämiskeskuksen perustamishanketta. Tämän valmisteluun ovat osallistuneet Tredea Oy, Ikaalisten kaupunki, Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys, Metsähallitus, useat yritykset ja Finn-Medi Tutkimus Oy; näistä kolme ensin mainittua ovat jo päättäneet rahoittaa hanketta.

Keskus olisi vastuunottaja hyvinvointimatkailun käyttäjä- ja kysyntävetoisessa tuote-, palvelu- ja innovaatiokehitystoiminnassa. TAMK on jo aiemmin määritetty vastuutahoksi matkailun liiketoimintaympäristöjen kehittämisessä Tampereen ja Pirkanmaan elämystalouden strategiassa 2010– 2012.

Lisätietoja:  www.tamk.fi/sytyke

Seitsemisen ja Helvetinjärven luontomatkailun suunnitelma. Metsähallitus, 2010. ISSN 1796-2943. ISBN (pdf-tiedosto: http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/c47.pdf) 978-952-446-615-8. (Mukana myös Aurejärven Natura 2000 -alueet ja Riuttaskorven virkistysmetsä).

Tampereen ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö Erkki Kelloniemi
puh. 050 379 3623
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Metsähallitus
puistonjohtaja Tuula Peltonen
puh. 020 564 5268
etunimi.sukunimi@metsa.fi
Hiking Travel Hit Ky
luontoyrittäjä Liisa Tyllilä
puh. 0400 636 057
etunimi.sukunimi@hikingtravelhit.fi
FinnMedi Oy
toimitusjohtaja Matti Eskola
puh. 040 557 5355
etunimi.sukunimi@finnmedi.com


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]