UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

9.6.2009

Palkittu idea koekäytettävänä
Avoimelle innovaatiopankille tekninen toteutus Tampereelta

Tampereen ammattikorkeakoulun johtamana kehitetty internet-pohjainen avoin innovaatiopankki on otettu koekäyttöön ja edelleen kehitettäväksi. Innovaatiopankki on kaikille avoin, vuorovaikutteinen tietopankki erilaisille innovatiivisille ideoille, ongelmille, näiden ratkaisuehdotuksille ja tulevaisuustiedolle. Innovaatiopankki sai viime vuonna Konsta-palkinnon keksintönä ja lupaavana suomalaisena menestystarinana.

Toni Pippoja ja Marja Kallioniemi
Tampereen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Toni Pippola ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun lehtori Marja Kallioniemi ovat kehittäneet kaikille avointa internet-pohjaista innovaatiopankkia.
Korkearesoluutiokuva (362 Kt)
Kuva: Teemu Riikilä

Idea innovaatiopankista  (Open Innovation Bank System, OIBS) on keksitty Laurea-ammattikorkeakoulussa, joka myös johtaa innovaatiopankin kehitystyötä. Pankki on julkinen ja siihen voi vapaasti tallettaa idean tai esimerkiksi hakea tulevaisuustietoa. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) johtaa pankin teknistä kehitystyötä, ja sen tietojenkäsittelyn opiskelijat ovat tehneet innovaatiopankille internet-pohjaisen alustan. Toteutus perustuu avoimeen koodiin, joten kuka tahansa voi suunnitella, määrittää ja toteuttaa innovaatiopankki-toimintoja.

Kehittämishankkeeseen on sitoutunut 10 ammattikorkeakoulua. Näiden opiskelijat oppivat hankkeessa teknisiä menetelmiä, joilla tuotetaan nuorten jo tuntemilla yhteisöllisillä tavoilla palveluja verkostoitumiseen sekä tiedon ja kokemusten jakamiseen (kuten esim. Facebook, YouTube). Sinänsä avoimen innovaatiopankin kehittämistyökin tapahtuu uudella tavalla: avoimesti ja yhteisöllisesti. Tällainen tapa työskennellä yleistyy nykyopiskelijoiden siirtyessä työelämään. Yhteisöllisyydellä luodaan vähitellen lisää myös ansaintamenetelmiä.

Avoin kansallinen innovaatiopankki on ainutlaatuinen, ja ammattikorkeakoulut ovat soveltavan tutkimus- ja kehitystyön ansiosta käytännönläheisiä työ- ja elinkeinoelämän kumppaneita. Innovaatiopankki tulee helpottamaan julkisten organisaatioiden ja pk-yritysten ongelmien ja näiden ratkaisuideoiden julkituloa, kehittelyä, kommentointia ja toteuttamista.

Syksyllä ammattikorkeakoulut ottavat innovaatiopankin osaksi oppimismenetelmiä. Tällöin innovaatiopankin sisältötuotanto vahvistuu, ja myöhemmin pankin käyttäjiksi odotetaan aktiivisia eläkeläisiä. Pirkanmaalla innovaatiopankkiin odotetaan ideoita ja ratkaisuja etenkin vanhusten hyvinvointipalveluille, joka on osa maakunnan Unipoli-korkeakouluyhteistyötä. Lisäksi englanninkielinen innovaatiopankki saattaa palvella hetimiten esimerkiksi maahanmuuttajaryhmiä.

Kehittämistyön päätyttyä vuonna 2011 avoin innovaatiopankki modernina toimintatapana saattaa olla kansainvälinen menestys. Silloin AMK-opinnot suorittaneilla ja aktiivisilla eläkeläisillä voi olla nykyistä suurempi merkitys yhteiskunnallisina kehittäjinä. Innovaatiopankissa yhteisöllisesti kehittyviä ratkaisuja voidaan ehkä palkitakin.

TAMKissa hanke on osa sen tutkimus- ja kehitystyötä. Ammattikorkeakoulujen lisäksi hankkeeseen osallistuvat Lapin yliopisto, TKK ja Turun Kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahaston Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittämisohjelma.

Lisätietoja: http://www.oibs.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Toni Pippola
puh. 040 718 0281
etunimi.sukunimi@tamk.fi
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
Lehtori Marja Kallioniemi 
puh. 040 060 1400
etunimi.sukunimi@piramk.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]