UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

2.5.2007

Tansanialaisilta kunniamaininta Mwanzan ympäristönhoidolle
Tamperelaisesta jätehuollon tietotaidosta tukea ystävyyskaupungin kehittymiselle

Tampereen ammattikorkeakoulun kansainvälisen ympäristötekniikan koulutusohjelmaan liittyvä harjoittelu Tansaniassa tukee erinomaisesti Mwanzan kehittymistä. Harjoitteluyhteistyö alkoi jo viime vuonna, ja toukokuussa Mwanzassa aloittaa harjoittelun kaksi uutta opiskelijaa. He välittävät Mwanzaan tietoa erityisesti jätteiden lajittelusta, kompostoinnista ja kierrätyksen taloudellisista eduista sekä jätteiden turvallisesta käsittelystä.

Mwanza
Tampereen ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opiskelija Mwilumbwa Kibbassa (vas.) ja lehtori Eeva-Liisa Viskari toteavat Mwilumbvan koekompostin lämpötilan nousseen 35 celcius-asteeseen.
Korkearesoluutiokuva (543 Kt)
Kuva: Kalle Heiska

Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin opiskelijat Mwilumbwa Kibbassa ja Reza Mziray vievät kesän aikana Mwanzan kymmeneen eri kaupunginosaan ja myös koululaisille tietoa jätteiden lajittelusta. Lisäksi he opastavat hajoavan jätteen kompostoinnissa ja valmiin kompostin kierrättämisessä lannoitteeksi. Tämä taas vähentää sekä jätehuollon tarvetta ja kustannuksia että muutoin tarvittavaa keinolannoitusta puutarha- ja maanviljelyksessä.

Tansanialaiset palkitsivat Tampereen ystävyyskaupunki Mwanzan viime vuonna maan parhaana ympäristönhoidon kehittäjänä. Jätehuolto on kuitenkin haaste edelleen nopeasti kasvavan 650.000 asukkaan Mwanzassa, joka on satamakaupunki valtavan Victoria-järven rannalla. Järvi vastaa peräti yhtä kuudesosaa Suomen pinta-alasta. Järven kautta on liikennettä naapurimaihin Keniaan ja Ugandaan, ja järven vettä käytetään juoma-, kastelu- ja käyttövedeksi.

Suurin osa Mwanzan alueella tuotetusta jätteestä on ihmis-, eläin- ja kasviperäistä maatuvaa jätettä. Merkittävä haaste on olla sekoittamatta siihen muovia ja ylipäätään esimerkiksi nykyisen jätteiden hengitykselle vaarallisen avopolton vähentäminen. Lisähaasteita tuovat kasvavan teollisuuden jätevedet ja uudisrakentaminen Mwanzan halki Victoria-järveen laskevien jokien rannoille ja ympäröiville kukkuloille. Sekajätettä ja ravinteita huuhtoutuu järveen etenkin kevään ja syksyn sadekausien aikana.

Victoria-järven vettä puhdistetaan paljolti juomavedeksi. Järvellä on suuri merkitys ravintolähteenä ja kalastuselinkeinolle sekä virkistyskäytölle. Järven tilaa tutkii Mwanzassa paikallishallinnon palveluksessa muun muassa TAMKin opiskelija Venla Pesonen.

TAMK osallistuu asiantuntijana Tampereen ja Mwanzan paikallishallintojen ympäristöalan yhteistyöhön. Kaupungit ovat sisällyttäneet yhteistyöhön vuodesta 1988 alkaen kokemusten vaihtoa useaa eri paikallishallinnonalaa koskien: opetus-, palo- ja pelastustoimessa sekä kaupunginvaltuustojen ja keskushallintojen kesken. Ystävyyskaupungit valmistelevat parhaillaan konkreettisia yhteistoimia vuosille 2008 - 2010, ja yhteistyö sisältyy Suomen ulkoministeriön Pohjoisen ja Etelän keskinäistä paikallishallintojen kehittämisohjelmaan.

Lisätietoja:

TAMK
Eeva-Liisa Viskari, lehtori
puh. 040 846 9452
etunimi.sukunimi@tamk.fi
TAMK
Venla Pesonen, opiskelija
puh. +255 75 557 3223
etunimi.sukunimi@env.tamk.fi
Tampereen kaupunki
Riikka Juuma, kv-asiain koordinaattori
puh. 040 570 0024
etunimi.sukunimi@tampere.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]