UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

1.3.2012

Peruskouluissa muovi- ja kumialat paremmin tunnetuiksi
Muovi- ja kumialoilla monipuolisia työmahdollisuuksia

Muovin ja kumin hyödyntämismahdollisuudet ovat nykyisin huikeat.  Muovi- ja kumialojen yrittäjät ja ammatilliset kouluttajat ovat päättäneet edistää alojen tunnettuutta, jotta teollisuus saisi tarvitsemiaan uusia osaajia. Alasta halutaan kertoa enemmän peruskouluaan päättäville nuorille ja lukiolaisille sekä heidän opettajilleen ja ohjaajilleen, aikuiskouluttajille sekä työvoimaviranomaisille.

Sirpa Riekkola tarkastaa talvirenkaan
Nokian Renkaat Oyj:n visuaalinen tarkastaja Sirpa Riekkola tarkastaa vasta valmistuneen Nokian Hakkapeliitta -talvirenkaan.
Korkearesoluutiokuva (1044 Kt)
Kuva: Jan Colliander
Satu von Bagh esittelee uusia renkaita Miika Kestille
Nokian Renkaat Oyj:n kehittämispäällikkö Satu von Bagh (oik.) esittelee uusia Nokian renkaita Sastamalan koulutuskuntayhtymän MuKuVe-hankkeen projektipäällikölle Miika Kestille. Taustalla Opetushallituksen opetusneuvos Pirkko Laurila ja Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän opettaja Sirkka-Helena Ilveskoski.
Korkearesoluutiokuva (966 Kt)
Kuva: Jan Colliander

Muovia ja kumia käytetään erittäin monipuolisesti jokapäiväisissä tuotteissa. Niitä voidaan käyttää yhä enemmän rakennustuotteissa, ajoneuvojen osissa, elintarvikepakkauksissa, veneissä, älyvaatteissa ja esimerkiksi biohajoavissa luuruuveissa. Muovista ja kumista on kehitetty yhä lujempia ja ympäristöä vähän kuormittavia tuotteita; edelleen muovi- ja kumituotteiden kierrätettävyys kasvaa, kun niihin sekoitetaan oikealla tavalla eri materiaaleja kuten puusta ja kasvien korsista ja varsista erotettuja kuituja.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) johtaa Muovi- ja kumialojen vetovoimaisuuden lisäämisen tuki -hanketta (MuKuVe). Muovi- ja kumialojen tunnettuutta ja siten vetovoimaisuutta parannetaan sopimalla uusista toimintatavoista, joilla tehdään mahdolliseksi nykyistä monipuolisempi yhteistyö peruskoulu- ja lukio-opettajien, opinto-ohjaajien, oppilaiden, alojen yritysedustajien ja työvoimahallinnon työntekijöiden kesken. Samalla pyritään lisäämään myös aikuiskouluttajien ja työvoimaviranomaisten yhteistyötä. 

Peruskoululaiset tutustumaan ammattiopiskeluun

Muovi- ja kumiteollisuus on Suomessa vahvaa etenkin Sastamalan, Nastolan ja Nokian seuduilla. Sastamalassa muovi- ja kumialojen kouluttajat ja yritysedustajat sekä työvoimaviranomaiset ovat jo lisänneet keskinäistä tiedotustaan ja yhteistyötään. MuKuVe-hankkeen ansiosta kasvaa ajantasainen tieto peruskoululaisten urakiinnostuksista ja esimerkiksi mahdollisuuksista kenties hyödyntää nykynuorten sosiaalisen median taitoja.

MuKuVe-hankkeen tavoite on saada aikaan muovi- ja kumialan yrityksiin peruskoululaisille aivan uusia työelämään tutustumispaikkoja eli TET-harjoittelupaikkoja. Suomessa on jo myönteisiä kokemuksia myös teknisen työn valinneille oppilaille järjestetyistä kursseista muovi- ja kumialojen ammattioppilaitosten työpajoissa. 

Muovi- ja kumialojen ammattilaisen työ on tulevaisuudessa monipuolista ja hyvin mielenkiintoista. Hänen on ymmärrettävä kemian perusteet, alojen valmistustekniikat ja koneautomaatiota sekä koneiden päivittäishuollon tekniikkaa. Myös luovuus on monesti etu muovi- ja kumialoilla.

Suomessa muovi- ja kumiala on kansainvälisesti korkealla tasolla. Muovin parissa työskentelee 14.000 ja kumin parissa 2.000 työntekijää. Muovi- ja kumialojen koulutusta on vain harvassa oppilaitoksessa; myös työn ohessa voi suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Perustutkinnon jälkeen on mahdollista hakea ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

MuKuVe-kehittämishanke on Opetushallituksen rahoittama. Hanke on kansallinen, ja alueellisia painotuksia hankkeeseen tuovat Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Savon koulutuskonsernit. Hankkeessa kehitettävät uudet toimintatavat on tarkoitus ottaa käyttöön koko Suomen muovi- ja kumiteollisuusaloilla. Opetushallitus pyrkii hyödyntämään uusia koulutuksen ja työelämän yhteistyötapoja myös muilla koulutusaloilla..

Lisätietoja:www.mukuve.fi

Sastamalan koulutuskuntayhtymä
projektipäällikkö Miika Kesti
puh.040 703 9548    
etunimi.sukunimi@sasky.fi
Nokian Renkaat Oyj
kehittämispäällikkö Satu von Bagh
puh. 010 401 7279
etunimi.sukunimi@nokiantyres.com
Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä
opettaja Sirkka-Helena Ilveskoski
puh. 050 303 1464
etunimi.sukunimi@pirko.fi
Opetushallitus
opetusneuvos Pirkko Laurila
puh. 040 348 7775
etunimi.sukunimi@oph.fi
Koulutuskeskus Salpaus
lehtori Timo Malén
puh. 050 305 1062
etunimi.sukunimi@salpaus.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]