UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

4.5.2009

Puunhankinnan koulutukseen tehdään ajanmukainen oppimisympäristö
Tampereen ammattikorkeakoulu perehdyttämään puunhankinta-kokonaisuuteen

Tampereen ammattikorkeakoulu kehittää ainutlaatuisen, puunhankinnan monivivahteiseen kokonaisketjuun perehdyttävän oppimisympäristön. Tämän avulla metsäalan opiskelijat ja ammattilaiset saavat nykyistä paremman käsityksen puunhankintaketjun eri osavaiheiden olennaisista tekijöistä. Oppimisympäristö perehdyttää käyttäjänsä metsätoimijoiden - metsänmyyjän, metsäalan toimihenkilön ja urakoitsijan sekä puunjalostajan - erilaisiin puunhankinta-näkökulmiin.

Jukka Tohu ja Heikki Vuorinen
Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori Jukka Tohu (vas.) ja UPM-Kymmene Oyj Metsän  ostopäällikkö Heikki Vuorinen kehittävät oppimisjärjestelmää, joka tukee monivivahteista ja herkkää puunhankinnan kokonaisvaltaista ajattelua.
Korkearesoluutiokuva (2588 Kt)
Kuva: Ilkka Vieras

Oppimisympäristön tavoitteena on lisätä ymmärrystä puunhankinnan kokonaisketjusta ja ohjata suunnittelemaan puunkorjuu-tehdaskuljetusketju tehokkaaksi. Se pyrkii nivomaan yhteen alan tähänastiset vain täsmäiskuluonteiset oppiaineistot. Tämä tuo opiskeluun uudenlaista valmiutta havaita herkkyyksiä hankintaketjun eri osissa; pieni muutos sovitussa omassa toiminnassa voisi aiheuttaa suuren kielteisen ketjureaktion meneillään olevaan puunhankintatoteutukseen. Lisäarvoa oppimisympäristöön tuo paikkatieto – tämän avulla voidaan havainnollistaa puunhankinnan osavaiheiden muutosten vaikutuksia.

Oppimisympäristön avulla opetushenkilöstö voi suunnitella visuaalisesti havainnolliset esittelyt, harjoitustehtävät ja palautemenettelyt oppimispoluiksi puunhankinnan eri osa-alueille. Järjestelmä on laskennallisesti tehokas, ja opiskelija voi keskittyä vertaamaan omien osavalintojensa vaikuttavuutta puunhankinnan kokonaisketjun esimerkkitoteutuksiin. Oppimisympäristöön tehdään erinäkökulmaisia oppimistehtäviä puunhankintaketjun eri toimijoille.

Puunhankinnan suunnittelun eri osa-alueiden opiskelua järjestelmä tukee monipuolisesti. Aluksi järjestelmän käyttäjä voi tutustua puuhankinnan vuosisyklin erityispiirteisiin ja harjoitella esimerkiksi puukaupan valmistelua tunnistamalla sekä puunmyyjän että -ostajan motiiveja kaupantekoon. Puukaupan nykyisen kehitystrendin mukaisesti ympäristö tukee laaja-alaista puunhankinnan yrittäjyyttä; tavoite on oppia perusteet pitkäjänteisiin, luotettaviin ja taloudellisiin yrityspalveluihin puunhankinnan kokonaisketjussa.

Oppimisympäristöllä oppii nykyistä isomman kokonaisuuden hyvän hallinnan puunhankinnan logistiikkaketjussa. Se havainnollistaa eri ohjauskeinojen merkityksen kone- ja henkilöresurssien käytön tehostamiseen erilaisissa leimikoissa ja koneilta tulevien katkonta- ja suoritetietojen merkityksen koko puunhankintaketjulle. Ennakoivia koneiden kunnonvalvontatietoja käyttäen voidaan harjoitella, miten yksittäiset poikkeustilanteet haittaisivat koko puunhankintaketjun tehokkuutta.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) koordinoi puunhankinnan oppimisympäristön kehittämistyön ja tuottaa siihen oppimateriaalit. Teknisestä toteutuksesta ja visualisoinnista vastaa Tampereen teknillinen yliopisto. Rahoittajia ovat Länsi-Suomen lääninhallitus ja TAMK, ja hanke päättyy vuonna 2011.

Lisätietoja: 

Tampereen ammattikorkeakoulu
Lehtori Jukka Tohu
puh. 040 715 9068
etunimi.sukunimi@tamk.fi
UPM-Kymmene Oyj Metsä
Ostopäällikkö Heikki Vuorinen 
puh. 0400 253 161
etunimi.sukunimi@upm-kymmene.com


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]