UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English
18.04.2006

Tampereen ammattikorkeakoulun Välimeri-instituutti tukee EU:n eteläisistä naapurimaista kiinnostuneita yrityksiä ja yhteisöjä

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK on perustanut Välimeri-instituutin. Tämä keskittyy EU:n ja eteläisen Välimeren rannikkovaltioiden yhteistyön kehittämiseen. Välimeri-instituutin kautta erityisesti pirkanmaalaiset yritykset ja yhteisöt saavat tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalveluja monipuolisten yhteistyösuhteiden luomiseksi. Opetusministeriöstä instituutti on saanut toiminnalle merkittävän taloudellisen tuen.


Kuva: Välimeri-instituutti

TAMKin rehtori Markku Lahtinen (vas.), PIRAMKn tutkimusjohtaja Esa Ala-Uotila, TAMKin tutkimusjohtaja Perttu Heino ja TAMKin Välimeri-instituutin johtaja Anasse Bouhlal vierailukäynnillä Casablancan yliopistossa.

Välimeri-instituutin yhteistyökohde, ns. MEDA-alue (Mediterranean) muodostuu EU:n naapureina eteläisen Välimeren rannikolla sijaitsevasta 12 maasta. EU:lla on jo ennestään kahdenkeskisiä sopimuksia Algerian, Marokon ja Tunisian kanssa, ja myös esimerkiksi Egypti on jo monen projektin kohteena EU:n MEDA-kehittämisohjelmassa.

Instituutissa TAMK vahvistaa aluksi nykyistä verkostoaan eteläisen Välimeren rannikkomaiden korkeakoulujen, kaupan ja teollisuuden edustajiin. Välimeri-instituutista (engl. MEDA Institute) yritykset ja yhteisöt saavat kumppanin, jonka asiantuntijaverkosto hankkii tietoja MEDA-alueen koulutuksesta, kulttuurista ja liike-elämästä. Instituutin avulla saatavien tietojen perusteella suomalaiset yritykset pystyvät yhä tasavertaisemmin kilpailemaan erikseen ja yhdessä EU-toimijoiden kanssa eteläisen Välimeren markkinoista.

Parhaillaan TAMK valmistelee usean EU-maan ja Marokon kanssa Pohjois-Afrikan suurimman sataman kehittämishanketta Tangeriin. Kehittämistyön ansiosta muuttuvat paljolti koko satamaympäristön elinkeinorakenne, liikenneratkaisut ja yritystoiminta. TAMK, useat EU-korkeakoulut ja Casablancan yliopisto kehittävät yhdessä myös Marokon insinöörikoulutusjärjestelmää; tämän erityisaloina ovat logistiikka, puunjalostus, tekstiili, tietoliikenne ja ympäristö. Lisäksi TAMK ja Casablancan yliopisto valmistelevat yhteisiä koulutustilaisuuksia molempiin maihin - mahdollisesti liittyen myös syksyn EU:n Välimeren maiden kokoukseen Tampereella.

TAMKin Välimeri-instituutti palvelee suomen, arabian, englannin, espanjan, portugalin ja venäjän kielellä. Verkostossa ovat mukana MEDA-alueen maiden suurlähetystöt. Instituutin käytännön toimintaan osallistuvat TAMKin eri alojen kansainvälisesti suuntautuneet opiskelijat.

TAMK osallistuu myös EU:n MEDA-ohjelmassa Algeria-Egypti-Syyria-rautatien kehittämishankkeeseen kuten myös Marokon vesienkäsittelyn kehittämiseen. Näissä hankkeissa ovat mukana Belgia, Espanja, Ranska ja Slovenia.

MEDA-alueen maissa on peräti 300 miljoonaa ihmistä. Välimeren kaikkia rannikkomaita yhdistävät historia, kulttuurisuhteet ja se, että useassa eteläisessä rannikkomaassa puhutaan ranskaa. Lähivuosina EU keskittyy yhä enemmän yhteistyöhön MEDA-alueella, missä suomalaisten vahvuus on maamme historiallinen ja nykyinen neutraalius sekä se, että Suomella on jo kokemusta yhteistyöstä EU:n reunavaltioiden kanssa.

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu, Välimeri-instituutti
Anasse Bouhlal, johtaja
puh 050 430 2001
anasse.bouhlal@tamk.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu
Perttu Heino, tutkimusjohtaja
puh. 050 401 2168
perttu.heino@tamk.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]