UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

5.2.2007

Pirkanmaan ammattikorkeakoululla erityinen palvelu
Arkea helpottavat kodin rakenteet ja apuvälineet koekäytettävissä

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (PIRAMK) on uudistanut Tampereella sijaitsevan, ihmisen itsenäistä suoriutumista edistäviä ratkaisuja esittelevän näyttely- ja harjoittelutilansa. Tässä ITSE-tilassa voi tutustua arkea helpottaviin kodin erilaisiin rakenteisiin ja kokeilla apuvälineitä. Itsenäistä suoriutumista tukevista palveluista ovat kiinnostuneita myös PIRAMKin kansainväliset yhteistyökumppanit - esimerkiksi italialaiset.

ITSE_keittio
Säädettävät keittiökalusteet mahdollistavat ergonomialtaan hyvän ja miellyttävän työskentelyn..
Korkearesoluutiokuva (1433 Kt)
Kuva: Seppo Pajari


PIRAMKin Hyvinvointiklinikalla sijaitsevassa ITSE-tilassa on esillä näkemistä, kuulemista, kommunikointia ja muita asumista ja asiointia helpottavia ratkaisuja ja apuvälineitä. ITSE-tilaan sijoitetut säätötasokeittiö kalusteineen, kylpyhuonerakenteet, huonekalut ja ihmisen toimintoja helpottavat pienkojeet sekä ympäristönhallinta- ja turvallisuuslaitteet liittyvät osaltaan PIRAMKin laitetoimittajien kanssa tekemään yritysyhteistyöhön sekä korkeakoulun omaan palvelu- ja tuotekehitysohjelmaan.

ITSE-tilassa esteettömään kotiin ja arkeen tutustui viime vuonna yli 1.100 henkilöä. He olivat kodin rakenteiden ja sisustuksen muutostöitä ja apuvälinehankintoja suunnittelevia yksityishenkilöitä, kuntien sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita ja päättäjiä, yhdistysten jäseniä, palvelu- ja teknologiayritysten tuotekehittäjiä sekä PIRAMKin ja muiden korkeakoulujen opiskelijoita ja opettajia. ITSE-tilan toimintaan tutustuivat myös torinolaiset alan asiantuntijat, jotka suunnittelevat vastaavanlaisen toimintaympäristön rakentamista Italiaan.

Palvelualojen ammattikorkeakouluna PIRAMK tekee ITSE-tilassa tunnetuksi ratkaisuja, joiden avulla ikääntyneet ja liikunta- ja toimintarajoitteiset voivat yhä helpommin asua kotona pitkään ja suoriutua itsenäisesti arjessa. Kodinomaisen ITSE-tilan lisäksi PIRAMKin Hyvinvointiklinikalla on terveys- ja hyvinvointialan koulutukseen ja palveluiden kehittämiseen tarkoitetut tilat esimerkiksi kuntosali ja terapia-allas.

Syksyllä vahvistetulla UNIPOLI Tampere -sopimuksella Tampereen neljä korkeakoulua tarjoavat yhteisiä opintokokonaisuuksia mm. terveydenhuollon teknologiasta ja tietojärjestelmistä - Pirkanmaan käyttäjäkeskeinen hyvinvointiteknologia -ohjelmaan sisältyen. Ohjelman yhdestä tutkimus- ja kehittämishankkeesta, Teknologiaosaamista kotihoitopalveluihin, vastaa PIRAMK.

PIRAMKin ITSE-tila rakennettiin Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman ja Stakesin koordinoiman valtakunnallisen ITSE-hankkeen alueellisena osahankkeena. Nykyisin PIRAMK on mukana myös kansainvälisessä Design For All (”tarkoitettu kaikille”) -asiantuntijaverkostossa, joka edistää kaikille tarkoitettua hyvää palvelujen saatavuutta ja ympäristön esteettömyyttä.

Lisätietoja: www.piramk.fi/itsetila

PIRAMK
Projektipäällikkö Kastehelmi Raninen
puh. 050 568 5348 
etunimi.sukunimi@piramk.fi
Puuhuone Ars Oy
Johtaja Timo Punkari
puh. 050 554 8150 
etunimi.sukunimi@puuhuone.fi
PIRAMK
T&K-johtaja Esa Ala-Uotila
puh. 050 568 5352
etunimi.sukunimi@piramk.fi
Väinö Korpinen Oy
Myyntiedustaja Jyrki Luoma
puh. 040 514 4732 
etunimi.sukunimi@korpinen.com


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]