UUTTA HUIPPUTEKNIIKKAA!

Kalle Heiska

tiedetoimittaja
etusivu uutiset esittelyni
Pages in English

28.10.2009

Digitaalisessa mediassa vuorovaikutteisuus suunniteltava
Tarinankerronnan keinoin parempia sisältötuotteita

Oulun yliopiston johtamassa digitaalisen median kehittämishankkeessa parannetaan suomalaista vuorovaikutteisuuteen perustuvaa kerrontaa. Kiinnostava kerronta erilaisissa verkkopalveluissa, sosiaalisessa mediassa, av-tuotannoissa ja esimerkiksi peleissä nostavat suomalaista sisältöosaamista kansainvälisesti yhä kilpailukykyisemmäksi. Kehittämistyö sisältää alan tuotekehitystä ja koulutusta, ja sen rahoittaa Etelä-Suomen lääninhallitus Euroopan sosiaalirahaston hankkeena.

Mika Tuomola ja Johanna Lassy-Mäntyvaara
Taideteollisen korkeakoulun Mika 'Lumi' Tuomola ja Suomen Punaisen Ristin Johanna Lassy-Mäntyvaara ovat kiinnostuneita tarinankerronnan keinoista kehittäessään SPR:lle vuorovaikutteiseen mediaan perustuvaa tuotetta.
Korkearesoluutiokuva (2147 Kt)
Kuva: Kalle Heiska

Digitaalisen median kehittämishankkeen (DIMEKE) tuotekehitysosiossa keskitytään teknologiapainotteisuuden sijaan tunnistamaan eri kerronnalliset menetelmät yritysten ja yhteisöjen esittelyihin ja mm. peleihin. Onnistunut tarinankerronnan tapa helpottaa esitellyn palvelu- ja tuoteviestin ymmärtämistä, luo viestin vastaanottajalle elämyksen ja lisää viestin vaikuttavuutta.

Kehittämishankkeen koulutusosion työpajoissa osallistujat kehittävät tarinankerronnan ja vuorovaikutteisen median käsikirjoitustaitoja. Samalla he oppivat ymmärtämään median eri osille ominaiset ilmaisukulttuurit ja suunnittelemaan sisältötuotantoja ajatellen monikanavaista mediajakelua.

Pelastakaa Lapset -järjestölle ja Suomen Punaiselle Ristille luodaan kehittämishankkeessa uusia työkaluja. Näistä tulee järjestöille aivan uudenlaiset tavat vahvistaa niiden toimintaa.

Pelastakaa Lapset haluaa järjestää digitaalisen median keinoin lapsille nykyaikaisia, turvallisia tapoja saada vertaistukea ja toisaalta antaa lapsille uusia työkaluja vaikeuksien avaamiseen itsenäisesti tai järjestötyöntekijän kanssa. Suomen Punainen Risti odottaa, että projektissa voitaisiin löytää uusia innostavia tapoja havainnollistaa ja visualisoida järjestön tekemää työtä ja Punaisen Ristin ainutlaatuista auttamisen ketjua.

Järjestöjen tuotekehitysesimerkit tuovat käytännöllisen rungon DIMEKE-hankkeen koulutusosioon. Tähän osallistuvat yritykset voivat mieluusti tuoda myös oman suunnitelmansa työstettäväksi uudeksi digitaalisen median vuorovaikutteiseksi palveluksi tai tuotteeksi.

Digitaalisen median kehittämishankkeeseen osallistuvat Oulun yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorion Crucible Studio, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Järjestöjen lisäksi yhteistyökumppanina on POEM Säätiö.

Lisätietoja: www.dimeke.fi

Oulun yliopisto
projektipääll. Leena Viitanen
puh. 040 503 0645
etunimi.sukunimi@oulu.fi
Taideteollinen korkeakoulu
taiteell. joht. Mika 'Lumi' Tuomola 
puh. 040 516 2371
etunimi.sukunimi@taik.fi
Suomen Punainen Risti
verkkotoimittaja Johanna Lassy-Mäntyvaara
puh. 040 540 3804
etunimi.lassy@redcross.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulu
tuottaja Heidi Snellman
puh. 040 769 8897
etunimi.sukunimi@metropolia.fi


Uutisteksti kuvineen vapaasti käytettävissä. Kalle Heiska
[ etusivu ] [ uutiset ] [ esittelyni ] [ in english ]